Sản phẩm mới

Gói cước Combo: Internet FPT + FPT Camera

[khuyenmai]44.000đ[/khuyenmai]

Miễn phí cho lần đầu combo với Hợp đồng Internet (không miễn phí triển khai khi bán thêm trên Hợp đồng camera hiện hữu).

[hotline]

Khách hàng hiện hữu dùng Internet FPT & bán mới Combo Internet - Camera

Giá bán cloud theo số lượng camera như sau:

Số lượng: 1 – 2 gói cloud:

Tên gói Giá bán/block Giá trả trước 6 block Giá trả trước 12 block
Gói cloud 1 ngày 44.000 220.000 440.000
Gói cloud 3 ngày 66.000 330.000 660.000
Gói cloud 7 ngày 99.000 495.000 990.000

Số lượng: 3 – 5 gói cloud:

Tên gói Giá bán/block Giá trả trước 6 block Giá trả trước 12 block
Gói cloud 1 ngày 44.000 132.000 308.000
Gói cloud 3 ngày 66.000 198.000 462.000
Gói cloud 7 ngày 99.000 297.000 693.000

Số lượng: 6 – 9 gói cloud:

Tên gói Giá bán/block Giá trả trước 6 block Giá trả trước 12 block
Gói cloud 1 ngày 44.000 88.000 264.000
Gói cloud 3 ngày 66.000 132.000 396.000
Gói cloud 7 ngày 99.000 198.000 594.000

Lưu ý:

1. Thiết bị:

  • Outdoor (Ngoài trời) : 1.400.000 VNĐ/thiết bị (gồm VAT)
  • Indoor (Trong nhà)   :  1.300.000 VNĐ/thiết bị (gồm VAT)

2. Dịch vụ triển khai: Miễn phí cho lần đầu combo với Hợp đồng Internet (không miễn phí triển khai khi bán thêm trên Hợp đồng camera hiện hữu).

3. Dịch vụ lưu trữ Cloud: chu kỳ 1 block = 30 ngày.

Tổng đài tư vấn FPT Camera 088 646 1900

Gói cước Combo: Internet FPT + FPT Camera

[khuyenmai]44.000đ[/khuyenmai] Miễn phí cho lần đầu combo với Hợp đồng Internet (không miễn phí triển khai khi bán thêm t...

Code

Tin tức / Hướng dẫn kỹ thuật

Thiết bị thông minh

tổng đài Camera FPT 0886461900