Sản phẩm mới

Hướng dẫn thêm gói Cloud để sử dụng Camera FPT

Tại Trang chủ, bấm chọn Cài đăt. Chọn “hộp thư” Chọn mã kích hoạt Mã kích hoạt chưa sử dụng hiển thị như hình dưới chọn “áp dụng mã” - Chọn Camera cần kích hoạt gói Cloud và chọn “tiếp tục” - Chọn Camera cần kích hoạt gói Cloud và chọn “tiếp tục”

Lưu ý: Cài Camera nào nên active gói Cloud đấy xong cài camera khác tránh trùng 2 gói Cloud trên 1 Camera.

Hướng dẫn thêm gói Cloud để sử dụng Camera FPT

Tại Trang chủ, bấm chọn Cài đăt. Chọn “hộp thư” Chọn mã kích hoạt Mã kích hoạt chưa sử dụng hiển thị như hình dưới chọn “áp dụng mã” -...

Code

Tin tức / Hướng dẫn kỹ thuật

Thiết bị thông minh

tổng đài Camera FPT 0886461900