Sản phẩm mới

Thêm Camera vào App FPT Camera sử dụng mạng dây (LAN)

Chọn Camera. Giao diện sau khi chọn như sau, vào dấu + bên phải Chọn khu vực hoặc tự điền khu vực sau đó nhấn tiếp tục Chọn kết nối có dây, Nhập mã QR Code trên Camera Điền tên Camera muốn đặt hoặc chọn tên theo gợi ý rồi nhấn Continue
Kết nối báo lỗi sẽ trả về kết quả Kết nối thành công sẽ trả về kết quả C Cấu hình xong, chọn go home (Trang Chủ )và lựa chọn Camera muốn xem . Ở phần này hiển thị các Camera đã cài đặt và tình trạng của Camera đó  
 

Thêm Camera vào App FPT Camera sử dụng mạng dây (LAN)

Chọn Camera. Giao diện sau khi chọn như sau, vào dấu + bên phải Chọn khu vực hoặc tự điền khu vực sau đó nhấn tiếp tục Chọn kết nối có ...

Code

Tin tức / Hướng dẫn kỹ thuật

Thiết bị thông minh

tổng đài Camera FPT 0886461900